Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megye

HOGYAN? TOVÁBB!

Szeged, 2016. július 5.

 Azt, hogy mit akarunk, nagyjából mindig is tudtuk. Szép hasonlatokkal, lelkes mondatokkal, legtöbbször, jól meg is fogalmaztuk. Ez derült ki most is azon az összejövetelen, amit 2016. július 5-én tartottunk Szegeden. Később aztán rá kellett jönnünk, hogy sok kérdést nem minden esetben értettünk jól és pontosan, értelmi kérdéseket gyakran kevertünk érzelmi dolgokkal, gyakran változtak a célok, a lehetőségek, a feltételek és az igények is.

 Ami nem változott, ma is aktuális: Hidat akarunk képezni (mindkét irányban járható hidat) a társadalom és a fegyveres erők között, „nincs honvédelem tartalékok nélkül”, aktuális, napi politika mellőzésével, a haza tényleges érdekeit kívánjuk szolgálni, fő célcsoportunk az ifjúság, legfőbb komponensünk a tartalékosok, fő partnerünk a honvédség és van még több további körülmény, ami aligha fog változni. Nagy kérdés a hogyan, mikor, miből, kikkel, miért stb. Ezek a nap folyamán többször fel is merültek és nagyon sok értékes válasz és gondolat hangzott el ezzel kapcsolatban.

 Sokszor gondoltunk arra, hogy valami olyan szerep illene a Magyar Tartalékosok Szövetségéhez a HM oldalán, amit a Polgárőrség teljesít a BM oldalán. Szép, tartalmas, megtisztelő feladat rendszer ez, itt lenne annak az ideje, ennek a „kérdéskörnek” az alapos vizsgálata, elemzése!

 A gyakorlati működés miatt megyénkben bizonyos sajátosságok is jelentkeztek. Tagságunk meghaladta az ötszáz főt, és ennek a létszámnak a szervezeti összefogása, szervezeti rendszerünk pontosítását igényli. Továbbá szükséges a működés logikus, gazdaságos, célszerű feltételeinek biztosítása, ezért megkezdtük a megyei vezetőség mellett, a járási vezetőségek létrehozását is, melyre az alapszabály lehetőséget biztosít. Ezek épp úgy, mint a megyei vezetőség, „nem megyei és járási szervezetek” hanem „csupán” vezetőségek, melyeket küldöttek útján a területükön működő küldöttek, „aluról felfelé menő rendszerben” demokratikusan választanak meg. A klubok, az igazi „szervezetek” képviselői, minden szintű vezetőség minden tagja, különféle klubok tagjai.

 Szükséges a tartalékos rendszer korszerűsítése, fejlesztése, a kor követelményeihez történő igazítása, bővítése. Teljesen új helyzet áll elő a területvédelmi alegységek járási szintű létrehozása során. Ezek az alegységek feladatrendszere, képzése, továbbképzése, alkalmazása, teljesen újszerű, nem tudjuk milyen lesz a viszonya a Tartalékos Szövetséghez, milyen lesz az állami „felügyelete”? Milyen „állami, katonai jellegű feladatokat és milyen társadalmi háttér feladatokat szánnak részükre?” Milyen motivációs kérdésekre gondolnak? Az alegységek, „alkalmazása” közötti időszakokban, milyen programok valósulnak meg velük kapcsolatosan? Ezek fontos kérdések, és vannak bizonyos tapasztalatok, melyek figyelmen kívül hagyása nem sok jóra vezetne, ezen a téren már vannak bőven tapasztalataink. A legtöbb kérdésben benne volt, hogy, kikkel, mit, hogyan, hol, miből stb.

Kikkel? A betoborzott tartalékosok, katonai szolgálatuk idején, értelemszerűen szolgálati idejük idején katonák. A két behívás között, a rendelkezésre állási időszakban viszont olyan emberek, akik a MATASZ legfontosabb „komponensei” szervezeti összefogásukra a MATASZ a legalkalmasabb szervezet. Továbbá, mindenek előtt, a haza a honvédelem ügye iránt elkötelezett honfitársaink, főleg fiatalok, sportolók fiuk és lányok, akik akár tartalékosok is lehetnek. Döntő szerepük van azoknak a választott vezetőknek és az őket támogató tagjainknak. Nagy szerepük volt, van és lesz a különféle tartalékos szolgálatot vállalt társainknak. Főképp, akik tartalékos szolgálatot vállaltak, ők a rendelkezésre állási időszakban a MATASZ legfőbb „alkotó elemei”! Nagyon fontos a volt katonák több ezres tábora, de nem célszerű „kirekeszteni senkit sem” akik a szövetség tagjai kívánnak lenni. Tehát „csaknem minden honfitársunk előtt” nyitva kell lenni a kapuknak. Fontos a feladatott kapott társak személyisége, munkája. Sok támogatót hozhatnak a jó munkájuk, és másokat taszíthatnak, esetleges fogyatékosságaik, közösségi „előéletük”.

 Hol? Ez mást igényel a megyei és a járási vezetőségek esetében. A döntő munka a településeken kell, megvalósuljon. Együttműködés az önkormányzatokkal, ahol a honvédelmi törvényt is jól ismerik, a helyi társadalmi szervezetekkel, sportegyesületekkel, meg vannak a helyileg is értelmezhető a védelemi, a biztonsági és a rendészeti kérdések.

 Ki? Fontos tényezője ennek a kérdésnek az, hogy ki legyen ennek a helyi vezetője, kezdeményezője. Nincs erre pontos válasz. Korra, nemre, felekezetre tekintet nélkül jó és alkalmas lehet az a közbizalmat élvező ember, akit a közösség meg választ. Hasznos lenne, ha a településen élő tartalékos, aki a szerveződő területvédelmi kötelék tagja, aki a munkát szívesen vállalja. Konkrét helye, az a közösségi, falu, vagy egyéb objektum, ahol szükség esetén összejöhetnek. Fontos lehet segítése, támogatása, folyamatos felkészítése. Tapasztalatból tudjuk, hogy vannak közösség építésére és összefogására alkalmas emberek, és sajnos vannak erre alkalmatlan emberek is, „ezek közreműködésétől – különösen, ha nagyon lelkesek és szorgalmasak -  jobb, eltekinteni”!

 Mit? Nyilvánvaló, hogy az új területvédelmi kötelékek számára egy néhány általános feladat, képzés, továbbképzés, közérdekű, pr stb. feladat meghatározásra került, és lesz több olyan feladat, amit a helyi élet hoz magával, vagy helyben kell ki találni, meg találni. Ezek a közösen végzett, közérdekű feladatok, összetartó, összekovácsoló, közösség formáló ereje nagy, jelentősége felmérhetetlen.

 Miből? Természetesen minden közösségi munkának nagy, hasznos munkának, nem csak értéke, hanem ára is van. Ennek helyileg is és központilag is forrásokat kell biztosítani, és ezt minden bizonnyal a gondolat meg alkotói is számításba vették. A folytonosan változó biztonsági helyzet azt meg fogja írni és újra meg újra pontosítani fogja. Nagyon fontos lesz az önkéntes helyi kezdeményezések mellett, a központi gondoskodás, és támogatás. Ezek sok minden ki tudnak egészíteni, de helyettesíteni az elemi szükségleteket nem fogják.

 Hogyan? Erre talán a legnehezebb válasz adni, pedig erre látszik a válasz a legegyszerűbbnek. Alapelvünk az önkéntesség, ennek kell alapvetően megfelelni. Ismerni és folyamatosan követni kell a közösség céljait, akaratát, és azt meg valósítani. Rendelkezni kell az egyik legnagyobb értékkel a közösség formálásának, összetartásának és fejlesztésének képességeivel. Ez nem egy öncélú tevékenység, sokszor nagyon időigényes feladat, mely megfelelő motivációkat igényel, a végzett munkát rendszeresen és reálisan értékelni kell és el kell ismerni. Ennek számos módja ismert, és újakkal kell folyamatosan bővíteni.

 Ezek voltak a leginkább érintett kérdések 2016. július 5.-én Szegeden. Azon a sajátos összejövetelen, ahol jelen volt: Széles Ernő ny. dandártábornok MATASZ elnöke, Dr. Deák János ny. vezérezredes a MATASZ alapító, tiszteletbeli elnöke, Ádok János Úr a Csongrád Megyei közgyűlés alelnöke, Drót László ezredes Úr a helyőrség parancsnoka, a MH 5. Bocskai Dandár parancsnok helyettese, hódmezővásárhelyi kikülönített részeinek parancsnoka, Antal László ezredes Úr, a 37. II. Rákóczi Ferenc mü. ezred parancsnoka, Baán Norbert ny. ezredes Úr, elnökségi tag, a központi iroda vezetője, Dr. Milorad M. Drobac  ny. ezredes az ORVSS elnöke, Sándor Tibor t. I. o. kapitány, Kovács Imre ny. alezredes az ORVSS Magyarkanizsai illetve Szabadkai elnöke és titkára. Jelen volt Fróman Gábor t. mk. őrnagy és Demcsák Zoltán ömt. hadnagy megyei alelnökök, Kocsis István ömt őrnagy Szeged Járási alelnök, a megyei ifjúsági tagozat vezetője.

 Az alkalmat megragadtuk, és leegyeztettük a 2016. szeptember 2-4. között megrendezésre kerülő ejtőernyős célbaugró verseny részleteit, a hozzá igénylésre kerülő honvédségi anyagokat, eszközöket, részlegeket, a hozzá tartozó szakmai követelményeket, a kérés szerkesztésének részleteit. A jelen lévő parancsnokok, Drót ezredes Úr és Antal ezredes Úr, segítségéről, támogatásáról biztosította a jelen lévőket, a Magyar Tartalékos Szövetséget. Elmondták, hogy a Magyar Honvédségnek nagyon fontos érdekei fűződnek a működési területeiken a társadalomhoz fűződő kapcsolatokhoz, és ebben jó „partner” lehet a MATASZ, erre bátorította  a résztvevőket, a közös tevékenységet Széles Ernő dandártábornok a MATASZ elnöke, és ezt erősítette Dr. Deák János ny. vezérezredes a MATASZ alapító elnöke, jelenlegi tiszteletbeli elnökünk is. Megfogalmazták, hogy ebben Csongrád megye kezdeményező szerepet játszik alakulásunk óta és ezt várják Csongrád megyétől a jövőben is. Erről támogatta közösségünket a megyei közgyűlés alelnöke Ádok János Úr is.

 Az ok és alkalom a Szövetség megalakulásának 15. évfordulójának megyei előkészületei, az év hátralévő időszakának legfontosabb tenni valói, a MATASZ és az egész tartalékos rendszer átalakítása, tervek, elképzelések a területvédelem és az ezzel összefüggő tartalékos alegységek létrehozása. A jelenlévők – élve az alkalommal – köszöntötték Dr. Palotai Jenő ny ezredest megyei elnököt közelgő kerek évfordulós „földi pályafutásának” alkalmából. Az alkalomból Széles Ernő dandártábornok Úr Kossuth Díszkardot adott át az ünnepeltnek, aki a szép ajándékért meghatódva mondott őszinte köszönetet. A jelenlévők valamennyien gratuláltak, a szerb tartalékosok, üdvözletét, köszönetét adták át, Szerbiából érkezett vendégeink: Dr. Drobac ezredes, Kovács alezredes és Sándor Tibor I.o kapitány, Urak, és további jó egészséget, sikeres együttműködést kívántak az ünnepeltnek és a Magyar Tartalékos Szövetségnek.

 Köszönjük minden jelen volt és közreműködő résztvevőnek értékes gondolatait.  Új, most debütált "tábori szakácsunknak" értékes hallé főző közreműködését, ugyanis tervezett szakácsunk átmenetileg „visszatérülő veszteséglistára került” nem tudta a feladatát teljesíteni. A helyettesítés kiválóan sikerült, „mint a kritikusok többsége” állíthatjuk, hogy a szegedi hallé ezúttal is kiválóan sikerült, a csusza, a sütemények és az italok (köztük szerb és magyar) szintén teljesen megnyerték a jelenlévők ízlését.

 Visszatérve a cikkünk címére Hogyan? Tovább! Mint a haza és a honvédelem elkötelezett hívei, felhasználva az elmúlt 15 év során szerzett tapasztalatokat: „ami sikeres, eredményes volt azt tovább, folytatva és alkalmazva, ami nem volt eredményes, azt kerülve, egymást segítve, támogatva, a személyes ambíciókat a jövőben is mellőzve haladjunk az előttünk álló célok felé”! A legfőbb tartalékaink Társaink összefogása, eddig is ez volt, ez legyen a jövőben is, a Mi kimeríthetetlen tartalékunk.